Οδηγός εγκατάστασης

Μπορούμε να κανονίσουμε επαγγελματίες μηχανικούς εγκατάστασης να καθοδηγήσουν τις εργασίες εγκατάστασης επί τόπου, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να τεθεί σε χρήση το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξή του στο χώρο


Εκπαίδευση και εκμάθηση γερανών

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο μηχανικός εγκατάστασης θα οργανώσει το προσωπικό για τη διεξαγωγή επαγγελματικής εκπαίδευσης γνώσεων γερανού και εκπαίδευσης λειτουργίας. Επιπλέον, μπορούμε επίσης να παρέχουμε εκπαίδευση στο εργοστάσιο. Εάν έχετε ανάγκες, μπορείτε να κανονίσετε το προσωπικό να σπουδάσει επιτόπου στην εταιρεία μας.


Εκπαίδευση και εκμάθηση γερανών

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο μηχανικός εγκατάστασης θα οργανώσει το προσωπικό για τη διεξαγωγή επαγγελματικής εκπαίδευσης γνώσεων γερανού και εκπαίδευσης λειτουργίας. Επιπλέον, μπορούμε επίσης να παρέχουμε εκπαίδευση στο εργοστάσιο. Εάν έχετε ανάγκες, μπορείτε να κανονίσετε το προσωπικό να σπουδάσει επιτόπου στην εταιρεία μας.

Οδηγός εγκατάστασης

Μπορούμε να κανονίσουμε επαγγελματίες μηχανικούς εγκατάστασης να καθοδηγήσουν τις εργασίες εγκατάστασης επί τόπου, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να τεθεί σε χρήση το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξή του στο χώρο